Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 162200

Dato: 08.09.2021

Nei til forslaget.