Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 369467

Dato: 30.09.2021

Jeg er uenig i forslaget. En rekke nye regler og systemer for overvåking har trådt i kraft i landet vårt de siste årene, og spesielt ifm. med covid-19 pandemien. En slik utvikling er etter min mening ikke ønskelig, da størst mulig grad av personvern bør være en grunnpilar i vårt demokratisk land. Tatt i betraktning at vi har hatt et tilstrekkelig godt fungerende overvåkingssystem for influensa i årene i forkant av covid-19 pandemien, er jeg uenig i Helse- og omsorgsdepartementet foreslag om å gi adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).