Høringssvar fra Inger Kvia

Dato: 30.09.2021

Nei. Dette er jeg imot. Det bryter mot personvernet og grunnloven.