Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 616168

Dato: 01.10.2021

Influensa har vi klart å overlevd og hatt naturlige systemer for i mange år.

At det nå, med Covid som bakteppe, skal videreføres restriksjoner, og merking av folks sykdom for kartlegging av en influensa, hører ingen steds hjemme i et velfungerende demokrati.

Et helsediktatur, er allerede vært testet med Covid tiltakene. Å dra dette over på influensa, vil være å erklære naturlige sesongsykdommer, for nærmest som en epedemi. Det er å overreagere og terrorisere folk. Folks frihet og helseopplysninger om influensa bør aldri inngå i noe helsesystem, annet enn å sørge for at de opplever at de lever i et fritt land. Den følelsen ble fjernet under Covid. Og med det, tilltten til myndighetene. Nå som det nå, er snakk om dose 3 og barna som skal vaksineres. Det har gått for langt.

Jeg stemmer nei for dette forslaget.