Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 188300

Dato: 10.09.2021

I en verden der vi stadig overvåkes i økende grad, så er det nå på tide at vi tenker oss om. Det er helt unødvendig å overvåke mer en det alt gjøres. Er en syk så går en til legen. Legen skriver rapport og journal og alt en feiler blir lagret for fremtidig informasjon. Bli du innlagt på sykehus så skjer det samme. Så å ytterlig overvåke gir oss et samfunn som blir mer og mer et diktatur. Hvor langt skal dette egentlig tillates å gå? Folk har vært forkjølet og har hatt influensa i uminnelige tider uten at en har trengt å overvåke noen. Hva skal det egentlig tjene til? Overvåking og registrering vil ikke kunne avverge et virus om det kommer. Det er unødvendig byråkatri og det vil også stride mot personvernet og den friheten vi har via grunnloven. Politisk overformynderi og overvåking hører ikke hjemme i et fritt land med et fritt folk.