Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 208234

Dato: 12.09.2021

På hvilket grunnlag? Influensa har vi alltid hatt, og mere lagring av personlige opplysninger er jeg sterkt i mot, av hensyn til personvern. Skulle tro ressursene kan brukes andre steder.