Høringssvar fra Thomaso

Dato: 01.09.2021

Jeg er imot dette vedataket om å lagre prøvresulthistorie vedrørende c19 tester.