Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 756359

Dato: 01.10.2021

Ingen grenser for hva som skal lagres digitalt om oss og som blir tilgjengelig ved et tastetrykk. Mitt høringssvar til Høring av forslag til endring i overvåkningen av influensa MSIS. Send inn du også dersom du er imot at vi ender opp i et overvåkningssamfunn. Frist for å sende inn er i kveld ved midnatt. Bruk gjerne hele eller deler av mitt hvis du ønsker det.

Dette forslaget må skrotes snarest.

Mennesker har i millioner av år levd i de samme miljøene som virus, bakterier og mikroorganismer. Dette må de fortsette med, og trenger å gjøre dersom de skal evne til å tåle et ekte og naturlig liv.

Uten nærhet til disse, vil immunforsvaret svekkes, og liv vil gå tapt.

Det er totalt fravær av evidensbasert dokumentasjon som støtter at vi kan vinne noe som helst ved å innføre et slikt regime.

Norge og norske folk fortjener nå å slippe den sykeliggjøringen.

Forslaget overstyrer personvernet, GDPR og hindrer at borgere kan få slettet deres ytterst personlige helseopplysninger. Oppsummert er forslaget enda en nedgradering av mennesker. Borgere må få tilbake et naturlig og helsefremmende liv i fravær av diktater som tvinge de til å være digitaltstyrt og utsatt for press til å delta i medisinske eksperimenter.