Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 447362

Dato: 30.09.2021

Fullstendig unødvendig! Jeg samtykker IKKE til denne lovendringen .