Høringssvar fra Trude Malthe og Øystein Thomassen

Dato: 21.09.2021

Etter vår oppfatning trenger vi ikke mer overvåking og registrering av befolkningens helsetilstand. Influensa er ingen trussel mot folkehelsen og trenger ingen registrering.

Det siste året har drevet oss inn i et helsetyranni, og foreliggende lovforslag styrker diktaturet.