Høringssvar fra Joanna

Dato: 30.09.2021

Jeg er i mot!