Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 678339

Dato: 01.10.2021

Nei. Jeg er imot overvåking av enkeltindivider i slike tilfeller.