Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 494250

Dato: 30.09.2021

Det er nok nå, slutt med denne kontrollen. Vi er ikke et kommunistland. Dette er på nivå med Nord-Korea.