Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 319476

Dato: 25.09.2021

Det trengs ingen endring i loven om overvåkning av influensa.

Den er god nok som den er.