Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 224933

Dato: 21.08.2021

Innsigelser .

Lagring av personopplysninger og det at man kan følge enkelt personer over ( hvor mange tester, når man testes etc) er en inngripen i den enkeltes rett til privatliv. Dette Må ikke kunne gjøres uten at folk har samtykket til dette . Synes det er helt forkastelige