Høringssvar fra Bjørn Sandnes

Dato: 07.09.2021

NEI!
Vi ser klart hvor dette bærer! Etter 1,5 år med smittevernsdiktatur vil dere nå innføre dette som en helårlig foreteelse, med kontinuerlig overvåkning av befolkningen.