Høringssvar fra Johnny Molid

Dato: 25.09.2021

Nei, jeg ønsker ingen lagring av testresultater.