Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 497171

Dato: 30.09.2021

Jeg stiller meg IKKE bak dette forslaget! Nå får det være nok overvåkning. Nei nei og atter nei.