Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 671169

Dato: 01.10.2021

Jeg forstår ikke hvorfor man skal lagre positive ig negative svar for influensa i et system med personnummer for å være mer forberedt. Det er ikke sånn å forstå at den som får influensa, får det hvert år, så derfor blir det vanskelig å sette inn tiltak. Influensaen starter også i forskjellige deler av landet, så beredskapen bør heller være på topp hele tiden klar til innsats mot alvorlige sykdomsutbrudd. Derfor trenger man ikke et slikt lagringssystem.