Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 325342

Dato: 26.09.2021

Jeg er sterkt imot forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS