Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 675379

Dato: 01.10.2021

Jeg stemmer nei til dette forslaget