Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 255219

Dato: 20.09.2021

Nei.
Infrastrukturen handler om ressurser i helsevesenet og sengeplasser og ikkje suksessivt nedbygging av det. Infrastukturen handler ikkje om overvaking og kontroll av folket langt utforbi personvernet.