Høringssvar fra Endre Raa

Dato: 01.10.2021

Hei

Mitt høringssvar er som følger;

Jeg stemmer NEI til høringsforslaget

Det bør IKKE gies adgang til å lagre prøvesvar for influensa

Vi har IKKE behov for å kunne utvide rutinemessig overvåking av sykdommen over tid

og beredskap, slik at det raskt kan iverksettes tiltak ved økning i sykdomstilfeller

Myndighetenes håndtering av Corona-"plandemien" har vist at en slik infrastruktur er totalt og grunnleggende unødvendig og at det derfor IKKE vil være noe grunnlag for å kunne åpne for ytterligere og liknende reaksjoner ved en eventuell influensa.

Sesong-influensa-virus-sesong (okt-mars) har vi hvert år og vi vet nokså nøyaktig hvor mange som dør og blir syke av/med influensa hvert år

Vi vet også hvilke grupper som er mest utsatt for å få influensa (eldre/risikogrupper med underliggende tilstander).

Vi har lært oss å håndtere og leve med influensa, ref felles nordisk influensa-strategi fra 2014

Vi SKAL IKKe ha et samfunn med enda mer overvåking og tvang

Nok er nok

Jeg stemmer NEI

vh

Endre Raa