Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 394428

Dato: 30.09.2021

Nei, ønsker ingen endringer ift dette. Ta ingen avgjørelser i krisetider hetes det, dette må sies å være det. Jeg er sterkt uenig i myndighetenes håndtering av vaksinering, og stoler ikke på noen endringer de ønsker å gjennomføre.