Høringssvar fra Cathrine Håndstad Mossige

Dato: 30.09.2021

Nei takk ! Ser ingen behov for at influensa-viruser skal overvåkes & dokumenteres noen plass. Jeg stemmer NEI !