Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 479154

Dato: 30.09.2021

Overvåkning hele tide? Nei takk! Handtering av korona var forferdelig! Tilintegjorte økonomi, psykis helse og mer!