Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 656413

Dato: 01.10.2021

Jeg er imot forslaget om endring i overvåkningen av influensa.