Høringssvar fra Siri Hermo

Dato: 21.09.2021

Nei til dette forslaget!

Er vi på vei inn i et overvåkingssamfunn der personvern og grunnleggende menneskerettigheter må vike?

For hva, sykeliggjøring og diktatur?

Dette er skremmende og kan i verste fall brukes til hva som helst.

Et klart nei!