Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 647469

Dato: 01.10.2021

Bra nok som det er. Ønsker ingen endring av overvåkning av influensa.