Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 138342

Dato: 07.09.2021

Nei til dette, vi ønsker ikke å lagre slik informasjon