Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100482

Dato: 06.09.2021

Helt latterlig! Dette er uaktuelt og burde aldri vært et forslag. Tvert i mot slutt med tvangstesting, "frivelig tvangsvaksinering", slutt med missinformering av det norske folk og slutt å bryte grunnloven.

Dette har pågått alt for lenge! Vaksinene tar liv av folk og mange i regjeringen vet nok allerede om dette.