Høringssvar fra Anonym

Dato: 19.03.2019

Svartype: Med merknad

Jeg ber regjeringen revurdere den varslede innskrenkningen av abortloven. Etiske problemstillinger som fosterreduksjon må avgjøres av den det først og fremst angår, nemlig kvinnen selv. Det handler om hennes rett og frihet til å bestemme over egen kropp – autonomi.

Endringen som er fremforhandlet som en del av regjeringsplattformen mangler demokratisk legitimitet, faglig forankring og er en uønsket reversering av kvinners rettigheter og mulighet til å ta autonome valg.

Jeg ber derfor regjeringen snu.