Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 329472

Dato: 02.04.2019

Kvinners(og deres families) rett til selvbestemmelse burde telle mer enn regjeringspartienes ønske om å sitte i regjering. Dette lovforslaget er udemokratisk fremstår som å bytte kvinners rettigheter mot makt.

Jeg ber regjeringen om å snu i denne saken.