Høringssvar fra Anonym

Dato: 22.02.2019

Svartype: Med merknad

Hvis du blir gravid og ønsker å få barn, må du ta i betraktning at det kan bli flere enn ett. Dersom det ikke er fare for mors helse, bør absolutt ikke fosterreduksjon være tillatt! Forferdelig å tenke på hvordan det skjer!