Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 332264

Dato: 02.04.2019

Jeg ber regjeringen stoppe den varslede innskrenkningen av abortloven.