Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 433280

Dato: 03.04.2019

Ber om at det ikke foretas endringer i abortloven.