Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 429338

Dato: 03.04.2019

Jeg ber regjeringen kaste den varslede innskrenkingen av abortloven.