Høringssvar fra Vågan Arbeiderparti

Dato: 02.04.2019

Den nye regjeringen vil fjerne retten til selvbestemt fosterreduksjon før uke 12, og tvinge kvinner som har behov for fosterreduksjon til å møte i nemnd. Saken er nå sendt på utredning og må til behandling i Stortinget dersom loven skal

Vågan Arbeiderparti ber regjeringen revurdere den varslede innskrenkingen av abortloven. Etiske problemstillinger som fosterreduksjon må avgjøres av den det først og fremst angår, nemlig kvinnen og hennes familie. Endringen som er fremforhandlet som en del avregjeringsplattformen mangler demokratisk legitimitet, faglig forankring og er en uønsket reversering av kvinners rettigheter.

Abortloven fylte i fjor 40 år og har sterk tilslutning i befolkninga. Det å gå gravid innebærer en stor risiko for kvinnen, jo flere fostre kvinnen bærer på jo større helsemessig risiko løper hun. Det er kvinnen som løper den medisinske risikoen ved et svangerskap, da bør det også være kvinnen selv som tar avgjørelsen om å fjerne ett eller flere foster.

Vågan Arbeiderparti ønsker ikke en innskrenking av kvinners rett til selvbestemt abort, og ber Stortinget si nei til denne lovendringa.