Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 408233

Dato: 02.04.2019

Ikke rør abortloven!

Min kropp, som jeg burde ha rett til å bestemme over.

Denne endringen vil ikke minske antallet aborter, men føre til flere utrygge aborter.

Revurder, vær så snille!

Å ta fra kvinner rettigheter vi har kjempet for å få, er ikke veien å gå.