Høringssvar fra Gro Blomdal

Dato: 20.03.2019

Norske kvinner har hatt adgang til selvbestemt abort fram til utgangen av 12.

svangerskapsuke i over 40 år, og i løpet av de årene har antall aborter i Norge gått ned.

Dessuten har det vært gjennomført et svært lite antall fosterreduksjoner av friske fostre i Norge de siste årene. ALLIKEVEL foreslås en endring i abortloven ment å innskrenke kvinners rett til å bestemme selv. Hvor er logikken?

Prosessen rundt det nye forsaget vært udemokratisk, full av ufin retorikk og løgner, og endringen ser ut til å være tvunget fram av ønsket om makt.

Derfor gikk ca. 20 000 menn og kvinner i demonstrasjonstog i Oslo 8. mars 2019. Vi gikk i protest mot endringer i abortloven og vi gikk for kvinners rett til å bestemme selv. Antall demonstranter er 13.000 fler enn året før, og viser tydelig at dette er en lovendring uten støtte i befolkningen.

Jeg stoler på at kvinner er i stand til å ta selvstendige valg om sitt egen kropp, sitt eget liv og sin egen reproduksjon. Den foreslåtte lovendringen viser at regjeringa ikke kan si det samme.