Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 389453

Dato: 02.04.2019

jeg ber regjeringen stoppe den varslede innskrenkningen av abortloven