Høringssvar fra Anja Louise Hansen

Dato: 22.03.2019

Det finnes ingen grunn i verden til å reversere kvinners bestemmelse over egen kropp, ingen kvinne skal stå overfor en nemd som skal bestemme og avgjøre ut fra sitt forskrudde syn om det er passende eller ei. Skjerping av grunnleggende verdighet er IKKE veien å gå og det er under enhver kritikk å komme med 1800 talls svada i vår tid, for det er hva det er.