Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 355344

Dato: 02.04.2019

Jeg mener regjeringen må stoppe den varslede innskrenkningen av abortloven og kvinners rettigheter