Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 334198

Dato: 02.04.2019

Jeg ber regjeringen stoppe den varslede endringen av abortloven. La abortloven stå slik den er, det finnes i mine øyne ingen gode grunner til å endre den.