Høringssvar fra Anonym

Dato: 17.03.2019

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker å bruke min stemme som ung kvinne og be om at forandringer i abortloven ikke gjøres. Jeg er 30 år, har høyere utdanning, fast jobb, leilighet med 2 soverom, samboer og ingen barn. Jeg er en av de kvinnene som Erna Solberg henvendte seg til i sin nyttårstale. Jeg kan ikke sette barn til verden før jeg vet at kvinners rettigheter er trygge. For jeg kan kanskje komme til å føde en datter. Videre vil jeg at Erna Solberg og hennes regjering åpner for eggdonasjon og frivillig surrogati. Slik at de som ønsker seg barn, men ikke kan få det, kan oppleve denne gleden. Kvinner er intelligente nok til å ta gode valg når det gjelder reproduksjon. Kvinner må ha makten over egen kropp. Vær så snill å gjør det som er rett.