Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 414402

Dato: 02.04.2019

Dette er et steg tilbake i kampen for kvinners rettigheter. Kampen som skjedde før jeg ble født, kampen som jeg har lest om i historiebøkene, men aldri selv trodde jeg måtte deltatt i.

Et felles mål er å redusere antall aborter. Da trenger vi kunnskap, holdningskampajer, bedre undervisning i skolene og andre støttetiltak. Jeg husker selv min egen seksualundervisning på ungdomskolen der abort såvidt blir nevnt. Temet er tabubelagt i Norge. På skolen fikk vi aldri vite hvordan prossessen fungerte i praksis, vi fikk ikke vite hvor tungt det kan være psykisk, vi fikk ikke vite om de flere ukene en jo er gravid og alt av hormoner og syke som kommer med. Dette må alle ungdommer få lære. Abort bør være avskrekkende, men abort bør alltid være kvinnens valg.

Gjennomfører dere dette skaper dere aksept for å diskutere andre endringer i abortloven. Ikke bli den regjeringer som setter Norge mange tiår tilbake i tid. Ikke glem - det er aldri for sent å snu!