Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 290273

Dato: 02.04.2019

Jeg skriver for å melde mine innvendinger til den foreslåtte endringen i abortloven. Denne endringen er ikke en lovendring som er basert på kunnskap om et reelt problem, men heller som følge av en politisk innrømmelse som ikke har støtte verken blant folk eller folkevalgte. Jeg synes det er svært problematisk om kvinners rett til å bestemme over egen kropp reduseres, spesielt basert på det grunnlaget, men også generelt sett.

Regjeringas forslag om endringer i abortloven er et angrep på kvinners rett til å bestemme over egen kropp og eget liv. Kvinner kan selv ta ansvar for hvor mange barn hun vil ha, og når hun vil ha dem. Fosterreduksjon er selvbestemt abort.

Svangerskap og fødsel er den mest risikofylte tiden i en kvinnes liv. Risikoen øker med antall foster. Det er kun kvinnen, ikke regjeringa, som kan vurdere hvordan denne økte risikoen påvirker henne.

Det er uakseptabelt at kvinner skal måtte forsvare seg overfor en nemnd, bare for å få lov til å bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv. Dette er en enorm belastning for den individuelle kvinnen. Dette er også et uttrykk for myndighetenes kollektive mistro til kvinners evne til å ta valg for seg selv.

Jeg stoler på at kvinner er i stand til å ta selvstendige valg om sitt egen kropp og sitt eget liv. Den foreslåtte lovendringen viser at regjeringa ikke kan si det samme.

Jeg bemerker at det skrives følgende i høringsnotatet:

“Det understrekes videre at kvinnen er den som vet mest om hvordan hun ut fra sine forutsetninger og livsforhold vil kunne makte å fullføre svangerskapet, fødselen og å dra omsorg for barna.”

Det er jeg helt enig i. Dette lovforslaget er ikke i tråd med en slik forståelse. Jeg mener at nytilkomne teknologiske muligheter bør gi kvinner mer kontroll over egen kropp, ikke mindre. Jeg støtter ikke den foreslåtte endringen, og hevder retten til å selv bestemme hvor mange barn en ønsker å ha, uavhengig om en blir gravid med ett eller flere fostre av gangen.