Høringssvar fra Anonym

Dato: 20.03.2019

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ingen endringer i abortloven.