Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 409224

Dato: 02.04.2019

Som kvinne ber jeg regjeringen revurdere den varslede innskrenkingen av abortloven. Etiske problemstillinger som fosterreduksjon må avgjøres av den det først og fremst angår, kvinnen og hennes familie. Endringen som er fremforhandlet som en del av regjeringsplattformen mangler demokratisk legitimitet, faglig forankring og er en uønsket reversering av kvinners rettigheter.