Høringssvar fra Anonym

Dato: 17.03.2019

Svartype: Med merknad

Dette er et gedigent tilbakeskritt og vitner mest om en skremmende respektløshet overfor kvinners selvbestemmelsesrett. Hvem skal sitte i disse nemdene og vite bedre enn kvinnen selv?